est / eng / lit
 
 
Translate/Tõlgi

 

Otsi:
Login:
 
TootedVÕISTLUSED Sügisrull 2017 Juhend
 
1. Toimumiskoht, võistlusformaat ja ajakava
1.1Toimumiskoht: 29.oktoober 2017, Jõulumäe Tervisespordikeskus, Pärnumaa (www.joulumae.ee)

1.2 Võistlusformaat RULLUISK: Rulluisuvõistlus sõidetakse eraldi või paaris startidest 3,5km pikkusel ringil alljärgnevalt:
M/N - 6 ringi

1.3 Võistlusformaat RULLSUUSK : Rullsuusamaratoni distantside sõiduviis on vaba. Distantsi võib läbida uisu– või klassikatehnikas. Klassikatehnikas eraldi arvestust ei toimu.
Sõidetakse eraldi või paaris startidest 3,5 km pikkusel ringil alljärgnevalt:
M/N10; M/N12 - 1 ring
M/N14; M/N16- 3 ringi
M/N20; N; N35; M50 – 6 ringi
M; M50 – 12 ringi

1.4 Ajakava
09:00-11:00 Sekretariaat avatud / rullide markeerimine?
10:00- Rulluisuvõistlus
10:30 Avatud rada soojenduseks, rulluisuvõistluse autasustamine
11:00 Rullsuusavõistluse start 3,5km / 10,5km
12:00 Rullsuusavõistluse start 21km/42km (vanuseklasside järgi)
12:00 Autasustamine vastavalt vanuseklasside lõpetamisele
Stardinimekiri ja täpne ajakava avaldatakse hiljemalt 28.oktoobril.

2. Võistlusklassid
2.1 RULLUISUVÕISTLUSE vanuseklass M/N. Korraldajal on õigus vanuseklasse vastavalt registreerunud osalejate arvule juurde luua, vähendada või ümber korraldada.

2.2 RULLSUUSAVÕISLTUSE vanuseklassid M/N10 (2007 ja nooremad) M/N12 (2005-2006), M/ N14 (2003-2004), M/N16 (2001-2002), M/N20 (1997-2000), N (1983-1996), M (1968-1996), N35+ (1982 ja varem), M50 (1967 ja varem). Korraldajal on õigus vanuseklasse vastavalt registreerunud osalejate arvule juurde luua, vähendada või ümber korraldada. Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi stardikorralduses ja –ajas vastavalt osalejate arvule, et tagada osavõtjate ohutust.

3. Varustus
3.2 Rulluisuvõistluse varustus
Rulluisu varustuse nõue on vastavalt võistleja oskustele. Kõigil võistlejatel on peas kiiver, ilma kiivrita starti ei lubata. Kaitsmed ja prillid on soovituslikud.

3.1 Rullsuusavõistluse varustus
Nõuded varustusele: - M/N10, M/N12, M/N14, M/N16, M/N20, N, N35 vanuseklassides sõidetakse ainult Start või Pro Ski S2 (ratta max läbimõõt 71mm ja laius 30mm) rullsuuskadega.
M, M50 vanuseklassides sõidetakse rullsuuskadega, mille telgedevaheline kaugus on vähemalt 530mm, millele on paigaldatud kummirattad, mille veeremise kiirus ei ole suurem lumesuuskade libisemise kiirusest (nt Swenor Elite Skate rattad nr 2 või aeglasem). - Korraldaja kontrollib isiklike rullsuuskade vastavust Juhendis toodud nõuetele. Nõuetele mittevastava suusavarustuse puhul on korraldajal õigus mitte starti lubada.

4. Registreerimine ja osavõtutasud (Rulluisk+rullsuusk)
Nimeline eelregistreerimine kuni 27.oktoober 2017 Eelregistreerimine toimub spordiklubi.a2k.ee kodulehel (registreerimine; http://spordiklubi.a2k.ee/index.php?leht=2941) oleva ankeedi kaudu. Võistluspäeval kohapeal registreerijate arv on piiratud. Eelregistreerimisel palume täita kõik väljad ja märkida kindlasti distants.

4.1 Grupi registreerimine
Alates 3 võistleja ühisregistreerimisel on võimalus kasutada grupi registreerimisvormi. Vorm palun lae alla kodulehelt spordiklubi.a2k.ee - võistlused– Sügisrull 2017. Täidetud leht saata klubi@a2k.ee.

4.2 Rulluisuvõistluse osalustasud
Eelregistreerides 5€, peale eelregistreerimist ja võistluspäeval kohapeal 10€.

4.3. Rullsuusavõistluse osavõtutasud
• Distans 1 ring (3,5km) eelregistreerides kuni 27.oktoober - 1€
(peale eelregistreerimist ja võistlustpäeval kohapeal 2€)
 Distants 3 ringi (10,5km) eelregistreerides kuni 27.oktoober -3€
(peale eelregistreerimist ja võistluspäeval kohapeal 6€)
 Distants 6 ringi (21km) eelregistreerides kuni 27.oktoober - 6€
(peale eelregistreerimist ja võistluspäeval kohapeal 12€)
• Distants 12 ringi (42km) eelregistreerides kuni 27.oktoober - 12€
(peale eelregistreerimist ja võistluspäeval kohapeal 24€)

4.4 Osavõtutasu maksmine
Osavõtumaks tasuda ülekandega A2K Spordiklubi MTÜ arveldusarvele Danske Bankis EE863300334714880004 (selgituseks märkida Sügisrull 2017, osaleja nimi/grupiregistreerimisel klubi nimi) või võistluspäeva hommikul numbrite väljastamisel sularahas. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

5. Ohutus
Osalejad peavad rajal viibimise vältel kandma kiivrit ja prille. Kiivri ja prillideta osalejaid starti ei lubata. Kiivrita osalejate tulemus tühistatakse. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitsmeid. Osalejatel tuleb olla ettevaatlik. Kõik ringiga mahajääjad ja selgelt aeglasemad suusatajad on kohustatud tagantpoolt tulijatele teed andma, liikudes raja parempoolsesse äärde ning kasutades vajadusel paralleelsetel suuskadel paaristõukeid. Taganttulijatel on mõistlik anda enne eespool liikuvast suusatajast möödumist endast hõikega märku. Osalejatelt eeldatakse võistlusel teistega arvestamist. Vältida tuleb ohtlikke manöövreid, sõitjaid ohtu seadvat tõuklemist ja trügimist. Sõites tuleb arvesse võtta oma varustuse eripära, tehnilisi sõiduoskusi ning enda ja teiste ohutust

6. Osaleja vastutus
Sügisrulli võistlustel võivad osaleda kõik, kelle tervislik seisund ja sportlik ettevalmistus lubab läbida oma vanuseklassi distantsi. Registreerimisega kinnitab osaleja, et on käesoleva juhendiga tutvunud ja osaleb võistlusel omal vastutusel (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende vanemad või volitatud saatjad). Soovitatav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

7. Meditsiiniline abi
Korraldaja tagab esmaabi võistluspaigas. Kui märkad rajal abivajajat, siis teata sellest koheselt meditsiinitöötajale, rajajulgestajale, korraldajatele stardi-finišialas või kutsu kiirabi telefonil 112. Kehva enesetunde või tervisliku seisundiga ei ole soovitatav võistlusel osaleda.

8. Info ja tulemused
Info: kodulehed - spordiklubi.a2k.ee ja www.joulumae.ee; A2K Spordiklubi FB;
Etapi esialgsed tulemused avaldatakse jooksvalt finišipaigas ning veebis aadressil spordiklubi.a2k.ee Pretensioonid esitada sekretariaati hiljemalt 15 minutit peale esialgsete tulemuste avaldamist.

9. Autasustamine
Sügisrulli võistlusel autasustakse iga vanusegrupi kolme parimat.

10. Lisainfo
Kõik juhendis käsitlemata teemad lahendatakse korraldaja poolt. Korraldaja juhindub esmajärjekorras võistlusjuhendist, kuid võib läbi viia jooksvaid muudatusi, kui need on õigustatud võistluse paremaks ja ohutumaks läbiviimiseks.

11. Korraldaja A2K Spordiklubi MTÜ ja Jõulumäe Tervisespordikeskus
Korraldusmeeskond:
Janno Nõmm (võistluse info, tel: +3725010002)
Eido Tasalain (peakohtunik ja raja info, tel: +3725094895)
Maarja Tammai (registreerimine ja korralduslik info,tel: 53314192/ tammai.maarja@outlook.com)
Kaupo Koplus (rulluisuvõistluse info, tel: +3725079899)
A2K Spordiklubi meiliaadress: klubi@a2k.ee
Jõulumäe Tervisespordikeskuse meiliaadress: info@joulumae.ee

Art Media CMS