est / eng / lit
 
 
Translate/Tõlgi

 

Otsi:
Login:
 
TootedVÕISTLUSED JALGRATAS Pärnu jalgrattasari 2017 Juhend
 
A2K SK Pärnu jalgrattasari 2017

JUHEND

1. EESMÄRK JA SIHTGRUPP
Jalgrattasari on mõeldud kõigile, kellele meeldib rattaga liikumine, kes soovib tuua oma treerningutesse võistlusmomenti ja enda taset võrrelda teistega. Osavõtjad võistlevad oma vanuseklassides, eraldi arvestus on ka võistkondadele, kes sarja kokkuvõttes saavad auhinnatud vastavalt juhendile.
Jalgrattasarja eesmärgiks on populariseerida rattasõitu ja tutvustada seda kui kõigile sobivat võistlussporti, ühtlasi luua ja tutvustada uusi rattaradu Pärnus ja selle lähedal. Jalgrattasari on hea võimalus treeningute mitmekesistamiseks, kehalise võimekuse tõstmiseks, treenituse kontrollimiseks ja parandamiseks ning võrdlusmomendi saamiseks teiste ratturitega. Oodatud on kõik jalgrattahuvilised, eriti aga noored, alles sporditee alguses olevad ratturid.

2. VANUSEGRUPID JA ETAPID
Võistlused peetakse selleks ettevalmistatud võistlusringidel,
millest üks on suur ring ja teine väike ring.
Ringide arv selgub enne konkreetset võistlust (hiljemalt võistluspaigas enne starti). See oleneb võistlusrajast võistluspaigas.
2.1 Vanusegrupid  M/N 11 (2005-2008)  M/N 14 -17 (2000-2004)  M/N (1968-1999)  M/N 50 (1967 ja varem sünd.)
2.2 Etapid
Võistlused koosnevad seitsmest etapist, mis toimuvad kolmapäeviti järgmistel kuupäevadel:
I ETAPP, 10. mai – Nurme-Jõõpre tee (algus Kasumi tee /edasi-tagasi, mnt)
 M/N 11 - 5km
 M/N 14 - 14km
 M/N 17 - 14 km
 M/N - 14km
 M/N 50 – 14km
II ETAPP, 24. mai - Tammiste mets (maastik) – Pärnumaa MV
III ETAPP, 7. juuni - Jänesselja-Urge tee (edasi-tagasi, mnt) MARSRUUT
IV ETAPP, 14. juuni – Uulu (maastik)
V ETAPP, 21. juuni - Valgeranna Terviserada (maastik)
VI ETAPP, 02.august - Jõulumäe (mnt)
VII ETAPP, 16.august - Raeküla (maastik)
VIII ETAPP, 30.august - Tori ring (mnt) Pärnumaa MV mnt
Võitluste start on avatud kella 17:30-st kella 20:00-ni kui ei ole teatatud teisiti.
Starditakse eraldistardist, vabas järjekorras vähemalt 30 sek vahedega. Startida võib maksimaalselt paarikaupa.
Võistluste info, stardi asukoha ja raja info avaldatakse sarja koduleheküljel spordiklubi.a2k.ee
2.3 Punktiarvestus
Punktiarvestust peetakse järgmiselt:
1. koht = 100
2. koht = 95
3. koht = 92
4. koht = 90
5. koht = 89
6. koht = 88
jne.
Kokkuvõtlikku punktiarvestus toimub järgmiselt:
· Vanuseklassis M / N ja M50 / N50 läheb arvestusse 6 parima etapi tulemus.
· Vanuseklassis M / N 11, M / N 14-17 läheb arvestusse 4 parima etapi tulemus, millest vähemalt üks peab olema MNT etapp.
Võistkondlik arvestus
Võistkond on 3-liikmeline ja neil on üks arvestus. Võistkonnaks loetakse kõiki kolmeliikmelisis kooslusi, kes on ennast eelnevalt registreerinud ühise nime all.
Võistkonna liikmete punktiarvestuseks kasutatakse iga võistkonnaliikme punkte, mis saadud oma vanuseklassis etapil. Kokkuvõtte saamiseks need liidetakse. Punktide arvestamise põhimõte sama individuaalsega e. arvestusse läheb iga võistkonnaliikme 6 parema etapi tulemus.
Tulemused
Võistluste tulemused, üldtabel ja fotod avaldatakse kodulehel www.a2k.ee, vihjeinfo A2K Sport Facebooki leheküljel.
Pretensioonid tulemuste kohta palume saata aadressil klubi@a2k.ee.

3. REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASUD
Jalgrattasarja etapiks toimub eelregistreerimine läbi kodulehe või kohapeal võistluspaigas enne starti, osavõtutasud on järgmised:
 M/N 11 1€ (va. A2K Spordiklubi liikme lapsele, kellele on osavõtutt tasuta)
 M/N 14-17 2€ (va. A2K Spordiklubi liikme lapsele, kellele on osavõtt tasuta)
 M/N ja M/N 50 3€ (va. A2K Spordiklubi liikmele, kellele on osavõtt 2€)
• Võistlusnumbri ostab osaleja endale terveks hooajaks. Võistlusnumbri tasu on 1eur.
Tasumine kohapeal on sularahas!
Registreerimisel esitada andmetena eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, klubi (kui on) ja kontakttelefon ning –e-post.

4. AUTASUSTAMINE
Üldkokkuvõttes autasustatakse sarja vanuseklasside 3 parimat sõitjat ja kolme parimat võistkonda. Kui nõutud arvu etappide lõpetajaid on kokku vähem kui 3, antakse välja ainult I koha auhind. Pidulik autasustamine toimub peale kõikide etappide lõpetamist hiljemalt 2 nädala jooksul peale viimast etappi. Autasustamise koht ja aeg avaldatakse A2K Spordiklubi kodulehel, Facebooki lehel ning kõikidele osalejatele e-posti teel.

5. TINGIMUSED, REEGLID
· Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardist kuni finišijoone ületamiseni kandma korraldajatelt saadud stardinumbrit, mis on kinnitatud nähtava ja loetavana jalgratta juhtrauale ning pole muul kujul kinni kaetud. Numbrit ei tohi nähtavalt eksponeerida, kui võistlusrajal tehakse soojendust!
· Jalgrataste klass on vaba, kuid MTB etappidel soovitame kasutada maastikuratast ja MNT etappidel maanteeratast.
· Maanteesõidu etappidel on tuulessõit keelatud!
· Võistlustel on kohustuslik kanda kiivrit. Ilma kiivrita võistlejat starti ei lubata.
· Startida tohib ainult oma nime all.
· Võistleja peab läbima võistlusraja täielikult.
· Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.
· Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.
· Liikluseeskirjade, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.
· Kuni 10.aastased lapsed võistlevad maanteesõidul koos täiskasvanud saatjaga!
· Eeltoodud punktides sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse, MIS TÄHENDAB, ET VÕISTLEJA TULEMUSEKS ETAPI LÕPUPROTKOLLIS ON 0 PUNKTI!
Võistleja peab arvestama, et võistlemise puhul on tegemist kõrgendatud riski olukorraga ja et ta võistleb omal riisikol. Korraldajad ei vastuta võistlejale rajal tekkida võivate vigastuste, traumade, surma ega muu sarnase eest.

6. VÕISTLUSPAIK JA RADA
Võistluspaigas on registreerija/protokollija, korraldustiim, spordijook. Stardi-finišipaigas on võimalik saada infot võistluse kohta ja vajadusel esmaabi. Rajad on märgistatud lintide ja märgistega.
Rajal on kõige tähtsam võistleja. Teistel rajal viibijatel (soojendus, rajaga tutvumine vms) on kohustus võistlejatele teed anda. Rajaga tutvumisel numbrit nähtaval kohal mitte kanda!
Võistluste ajal korraldaja poolt ka tehakse pilte ning hiljem avaldatakse A2K Spordiklubi Facebooki lehel.

7. KORRALDAJAD JA TOETAJAD
Rattasarja korraldab A2K Spordiklubi MTÜ, kontakttelefon +372 533 141 92 (Maarja Tammai), e-post klubi@a2k.ee Rattasarja toetab Pärnu linnavalitsus ja A2K Sport OÜ.

Art Media CMS